KÖYSILASKEUTUMINEN

Yleiskuvaus

Köysilaskeutuminen voi vaikuttaa pelottavalta ja vaaralliselta, mutta sitä se ei ole. Laskeutuja on varmistettu köydellä, joka on kiinnitetty kallion päällä kasvaviin puihin. Laskeutuessaan hän pitää kiinni laskeutumisköydestä ja kävelee kalliota alaspäin lähes istuvassa asennossa. Ylhäällä varmistaja varmistaa hänen laskeutumisensa. Laskeutumiskalliona käytämme Hirvaskankaalla Hitonhaudalla olevaa n. 30 metriä korkeaa lähes pystysuoraa seinämää.

Aloitus ja lopetus
Toiminta aloitetaan Hitonhaudalla. Hitonhaudalle käännytään 4-tieltä Jyväskylästä tultaessa n. 1 km ennen Hirvaskankaan huoltoasemaa. 4-tien varressa tien oikealla puolella on Hitonhaudan kyltti ja opasteita on myös risteyksissä ajettaessa eteenpäin. Parkkialue on hiekkamontulla ja kalliot näkyvät montun vasemmalla puolella.

Matka
Parkkipaikalta kallioille on matkaa n. 300 metriä. Hiekkamontulla on tulipaikka mutta taukoa voimme pitää myös kallion päällä.

Vaativuus
Laskeutuminen ei vaadi fyysistä voimaa mutta kylläkin oman itsensä voittamista. Kallionjuurelle päästyä voi olla tyytyväinen itseensä.

Varusteet
Normaali retkeilyvarustus ja tukevat kengät.